13 nhà máy điện gió đã vào vận hành thương mại

13 nhà máy điện gió đã vào vận hành thương mại

13 nhà máy điện gió đã vào vận hành thương mại

Thời gian vừa qua, EVN đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với 144 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất là 8144,88 MW.

Vận hành nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam tại Ninh Thuận
 13 dự án điện gió không kịp bán điện trong năm nay sẽ phải chờ đến

Căn cứ báo cáo của các chủ đầu tư, EVN thông tin cập nhật về tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại của các dự án nhà máy điện gió. Theo đó, tính đến thời điểm ngày 22/7/2021 đã có 13 nhà máy điện gió với tổng công suất là 611,33 MW đã vào vận hành thương mại.

Cũng theo thống kê của EVN đã có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5621,50 MW dự kiến sẽ tiếp tục vào vận hành thương mại trước 31/10/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 22/7/2021 mới có 61 nhà máy điện gió với tổng công suất là 3487,8 MW gửi công văn đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm theo đúng quy định trước 90 ngày.

25 nhà máy điện gió khác với tổng công suất là 1912,05 MW không thể vận hành thương mại trước 31/10/2021.

EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

nguồn:vn media

0933599147