CHỈ SỐ LCOE LÀ GÌ ?

CHỈ SỐ LCOE

LCOE định nghĩa: Levelized chi phí năng lượng - Levelized Cost of Energy

LCOE là tên viết tắt levelized cost of energy được hiểu chính xác chi phí năng lượng cân bằng hoặc chi phí cào bằng điện. LCOE thước đo chi phí hiện tại ròng trung bình của thế hệ điện cho một nhà máy. Nó được sử dụng để lập kế hoạch đầu tư và so sánh các phương pháp phát điện khác nhau trên cơ sở nhất quán.

LCOE “đại diện cho doanh thu trung bình trên một đơn vị điện năng được tạo ra, để thu hồi chi phí xây dựng và vận hành một nhà máy phát điện trong vòng đời vận hành.

Chỉ số LCOE có nghĩa là gì?

Công thức tính LCOE

Công thức tính: Bằng tỷ lệ giữa tất cả các chi phí đã chiết khấu trong tuổi thọ của nhà máy phát điện chia cho tổng chiết khấu của lượng năng lượng thực tế được phân phối.

Công thức tính LCOE

It : chi đầu tư trong năm t
M t : chi phí hoạt động và bảo trì trong năm t
F t : chi phí nhiên liệu trong năm t
E t : năng lượng điện được tạo ra trong năm t
r : tỷ lệ chiết khấu
n : tuổi thọ dự kiến của hệ thống hoặc trạm điện

Trong tính toán LCOE, khoảng thời gian của năng lượng được sản xuất bởi nhà máy điện mặt trời, thường là tuổi thọ của hệ thống. Bằng cách mua năng lượng mặt trời, về cơ bản, bạn đang tạo ra một hàng rào chống lại chi phí tiện ích tăng lên bằng cách ấn định tỷ lệ trên mỗi kWh với chi phí đã biết.

Các yếu tố liên quan đến LCOE

Các yếu tố ảnh hưởng tới LCOE

Các yếu tố có thể làm tăng LCOE của dự án:

  • Tài chính – Tiền lãi trả cho tổ chức tài chính cung cấp khoản vay làm tăng chi phí sở hữu.
  • Hiệu suất hệ thống có thể suy giảm theo thời gian, làm giảm tổng sản lượng điện.
  • Cho thuê hệ thống thay vì sở hữu nó – LCOE cao hơn vì bên thứ ba đang kiếm được lợi nhuận từ việc cho thuê.
  • Pin – Đầu tư ban đầu thêm, thay thế cuối cùng và tăng nhu cầu bảo trì làm tăng đáng kể chi phí sở hữu khi có pin. Tuy nhiên, nếu mức điện được sử dụng hàng giờ bởi tiện ích điện và pin được sử dụng để quản lý nhu cầu, chi phí có thể được bù lại bằng khoản tiết kiệm bổ sung.
  • Ngoài ra các yếu tố liên quan tới LCOE có thể: Các ưu đãi về thuế hoặc tín dụng thuế, định vị hệ thống,…
0933599147