Inverter Solar Sunny Boy 3.0 1P 3KW – SMA

Chức năng: chuyển đổi điện 1 chiều DC thu từ các tấm Solar panel thành nguồn điện xoay chiều AC để sử dụng.

Danh mục:
0933599147