SMA STP 25000TL, 25kWac, 3 pha AC

Bộ biến đổi solar inverter: SMA STP 25000TL, 25kWac, 3 pha AC, hiệu suất cao, hỗ trợ giám sát online

Danh mục:
0933599147