SUNNY BOY 1.5 / 2.0 / 2.5

Inverter Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5
Công suất ra AC: 1500W/ 2000W
Hiệu suất: 97.2%
Đạt chuẩn: IP65
Kích thước: 460mmx357mmx122mm
Khối Lượng: 9.2kg
Ứng dụng giám sát:  Sunny Portal

Danh mục:
0933599147