Địa điểm: Thị trấn EaT’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Công suất: 50 MWAC
Thời gian thi công: 2018-2019
Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực miền trung
Số tấm pin: 187890 tấm
Số trạm hợp bộ (MVPS): 9