Năng lượng mặt trời là tài nguyên vô tận của thế kỷ 21.

Năng lượng mặt trời là tài nguyên vô tận của thế kỷ 21.

– Mặt trời cung cấp nguồn năng lượng sạch, miễn phí và cơ bản là nguồn năng lượng vĩnh cửu vì mặt trời sẽ tiếp tục tỏa sáng và cung cấp năng lượng thêm 4 tỷ năm nữa.

Điện mặt trời ! Hệ thống năng lượng tương lai - Bach khoa tech


– Nguồn năng lượng mặt trời vượt hơn từ 10.000 đến 15.000 lần so với nhu cầu năng lượng hàng ngày trên hành tinh của chúng ta.
– Mặt trời không tạo ra khí CO2, ý nghĩa bảo vệ môi trường ở hai mức cấp độ.
– Một hệ thống điện năng lượng mặt trời có ý nghĩa “Khả năng tự cung tự cấp nguồn năng lượng cho nhu cầu sử dụng”, không phải chịu chi phí năng lượng ngày càng tăng.
– Điện năng lượng mặt trời là năng lượng vô tận duy nhất có thể được sản xuất tại chỗ nhưng với quy mô phạm vi trên toàn thế giới.
– Không cần tốn nhiều chi phí truyền tải do thách thức về khoảng cách, năng lượng lãng phí được giảm thiểu tối đa giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.
– Mặt trời không phụ thuộc vào quy mô và mô hình kinh doanh, chế độ chính trị.
– Năng lượng mặt trời là vô tận nhưng vô hại.

Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời  áp mái

0933599147