Nhiều công trình điện mặt trời chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định

Tin mới: Nhiều công trình điện mặt trời chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định

Nhiều công trình điện mặt trời chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long chủ trì vừa kiểm tra 44/60 dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh này và phát hiện một số sai phạm. Các sai phạm này được chỉ rõ tại văn bản số 1088 của Sở Công thương Vĩnh Long.

VGP News :. | Rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời |  BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Cụ thể, tại Điện lực Vũng Liêm, đoàn kiểm tra phát hiện 2 dự án điện mặt trời lắp trên mái công trình nông nghiệp với hình thức lập trang trại chưa đảm bảo một số tiêu chí về trang trại, sai lệch công suất pin giữa hồ sơ nghiệm thu và hợp đồng mua bán điện.

Tại Điện lực Tam Bình, đoàn kiểm tra phát hiện 4 dự án điện mặt trời mái nhà nông nghiệp theo hình thức lập trang trại chưa đảm bảo tiêu chí về trang trại của 4 doanh nghiệp. Trong đó, 2 dự án có công suất nghiệm thu ngày 30-12-2020 khác với công suất trên hợp đồng mua bán điện ngày 31-12-2020, việc nghiệm thu đợt 2 và trong hồ sơ nghiệm thu có giấy xác nhận của địa phương không phù hợp với quy định.

VGP News :. | Kiểm tra các dự án điện mặt trời tại Vĩnh Long | BÁO ĐIỆN TỬ  CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tại Điện lực Bình Minh, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 1 dự án sai sót về hợp đồng mua bán điện, công trình sai lệch công suất pin giữa hồ sơ nghiệm thu và hợp đồng mua bán điện.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 1 dự án tại Điện lực Long Hồ chưa đảm bảo tiêu chí về trang trại và tại Điện lực TP Vĩnh Long cũng có 1 công trình sai sót về hợp đồng mua bán điện (thiếu số hợp đồng).

Đáng chú ý, có 2 dự án tại Vũng Liêm và 1 dự án tại thị xã Bình Minh còn có ý kiến “chưa thống nhất” giữa các bên nên Sở Công thương đã lập lại đoàn kiểm tra, trong đó có sự tham gia của công an.

Với các vi phạm này, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Long xem xét trách nhiệm các giám đốc điện lực và cá nhân có liên quan.

VGP News :. | EVN thông tin về phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày  31/12/2020 | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
0933599147